Wednesday, October 10, 2012

GEO GRID

İlin əvvəlində, AMEA-da AZGRİD layihəsində işləyərdək GEO GRİD-in araşdırılması və planının hazırlanması mənə tapşırılmışdı. Mən də öz növbəmdə ətraflı araşdırma apardım, məlumat topladım və uyğun təqdimat üçün prezentasiya hazırladım.
Bu yazımda araşdırmamı və prezentasiyamı bölüşmək istədim.

GEO GRID nədir?
Global Earth Observation GRID - Qlobal Dünyanı İzləmə Sistemi GRİD-idir.
GEO Grid lahiyəsi 2005-ci ildə E-Science - Elektron Elmə dünya miqyasılı Təbiət Elmləri insfrastrukturunu vermək üçün hazırlanmış bir lahiyədir. Lahiyə çoxsaylı peyk şəkilləri, coğrafi məlumatlar, yeraltı çəkilişləri analiz edən, bununla yanaşı görülən işlərdə müəlliflik hüququnu qoruyan sistem əsasında işləyir. GEO Grid eləcə də GRİD hesablama texnologiyaları vasitəsilə VO - Virtual Orqanizasiyalar ilə də fəaliyyət göstərir. GEO Grid işlənilən məlumatın qəbul edilməsini və ötürülməsini GRİD-in köməkliyi ilə virtual(online) şəkildə həyata keçirir və bu məlumatlara çatmağı asanlaşdırır.

Friday, August 31, 2012

Linux vs. Windows


Aztwi-də hər zaman aktual olan iki holy war olur həmişə, birincisi Android vs iOS, ikincisi isə Linux vs Windows. Birinci holy war demək olar hər gün Twitter-də Android və iOS həvəskarları tərəfindən keçirilir. Gah biz Androidçilər iOS-a olan nifrətimizdən tvitləyirik, gah da iOSçular Android-ə olan antipatiyalarını bildirirlər və beləcə başlayır uzun müzakirələr. Bu postda Android - iOS söhbəti etməyəcəm, daha geniş və daha dərin məsələ olan Linux - Windows məsələsindən danışacam. Bu mövzu olduqca böyük və dərin mövzu olduğundan onu Twitter-də müzakirə etmək demək olar mümkünsüzdü. 

Əslində kimin hansı əməliyyat sistemi işlətməsi onun ehtiyaclarından qaynaqlanan bir məsələdir. Biri üçün Linux istəklərə tam cavab verən sistem olduğu halda digər şəxs üçün yararsız bir əməliyyat sistemi olaraq görülə bilər. Eləcə də Windows və digər əməliyyat sistemləri. Hansı sistemin yaxşı hansının pis olduğunu demək bu səbəbdən çox çətindir, amma mümkünsüz də deyil. Sadəcə olaraq orientasiya nöqtəsini seçmək və ona görə dəyərləndirmək lazımdır. Müqayisəmə ümumi mövzularla başlayıb dərinlik dərəcəsinə görə irəliləyəcəm. Linux nümunəsi olaraq Ubuntu əməliyyat sistemindən danışacam.

Saturday, June 30, 2012

Hello World

public class HelloWorld {
           public static void main(String[] args) {
                      System.out.println("Welcome to Googler\'s Geek Blog.");
           }
}